NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda - NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága - Kecskeméti központi ügyfélszolgálat

Cím: 6000 Kecskemét Kuruc krt. 16.  (térkép, utcanézet lejjebb)


Szolgáltatások
Információs füzetek, tájékoztatók, ingyenes nyomtatványok (adatlapok, bevallások, egyéb) kiadása
Eljárásiilleték-köteles irat bemutatása illetékkiszabásra – igazolás kiadása a bemutatás tényéről
Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) – ügyintézés
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásba vétel – ügyintézés
Általános forgalmi adó (áfa) – tájékoztatás
Munkaerőpiacra lépők kedvezménye – tájékoztatás
Adókártya, adóazonosító jel – ügyintézés
Közösségi adószám – érvényességre vonatkozó kérelem átvétele
Eljárásjogi kérdések – tájékoztatás
Egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézés - Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult – a kockázatközösség elve alapján – egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni. Egészségügyi szolgáltatási járulékot csak annak kell fizetnie, aki semmilyen más jogcímen nem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra.
Illetőségigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Végrehajtási ügyek - tájékoztatás
A NAV telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerét a +36 (80) 20-21-22 telefonszámon lehet hívni munkanapokon. Használatához ügyfélazonosító szám szükséges, amelyet előzetes regisztráció után lehet megkapni (TEL adatlap kitöltése és beküldése). Külföldről a +36-1-441-9600 számot lehet hívni.
Bevallások – tájékoztatás
Bevallás – bevallások átvétele - Az adóbevallás az adóköteles személynek (adóalanynak) adózás alá eső vagyonáról, jövedelméről az adóhivatalnak beadott hivatalos, írásbeli nyilatkozata, amelyet alapul vesznek az adókivetéskor.
Bevallások – másolat kiadása
Beadványok átvétele
A Kormányzati Ügyfélvonal a nap 24 órájában hívható Magyarországról a 1818, külföldről a +36 (1) 550-1858 számon.
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás – tájékoztatás
Működő adóalanyi státusz igazolása – igazolás kiadása fészekrakó programhoz, áfa-visszaigényléshez, lakáscélú állami támogatásokhoz
Álláskeresési járadék – igazolás a járadék megállapításához
1+1 % – tájékoztatás, rendelkezőnyilatkozatok átvétele - Minden adófizetőnek lehetősége van arra, hogy évente az adójából 1+1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett javára juttasson. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkezőnyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is rendelkezhetnek, ha ezekből a tevékenységekből vagy más jogcímen az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereznek.
A NAV internetes oldalán közérdekű bejelentést is be lehet nyújtani. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Online Számla rendszer – tájékoztatás
Jövedelemigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Mentor Program – tájékoztatás
Környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó – tájékoztatás
Ügyfél-azonosító szám telefonos ügyintézéshez (TEL-adatlap) - ügyintézés
Bankkártyás fizetésre van lehetőség
Társasági adó és osztalékadó (tao) – tájékoztatás
Fémkereskedelem, jövedéki adó – tájékoztatás, nyomtatványok értékesítése
Fizetési könnyítési kérelem – tájékoztatás, kérelem átvétele - Azok az adózók kaphatnak fizetési kedvezményt, akik fizetési kötelezettségeiket – a NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások – valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni. Fizetési kedvezményt fizetési kötelezettség halasztására, részletfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, lehet kérni. A fizetési kedvezmények elbírálásakor annak van jelentősége, hogy a konkrét esetben a méltányosság törvényi feltételei fennállnak-e vagy sem.
Adóazonosító jel – adatlapok átvétele ('T34) - Az adatlapot annak a természetes személynek kell kiállítania: aki még nem kapta meg az adóigazolványát; akinek az adóigazolványán szereplő adatai eltérnek a személyi igazolványában szereplő adatoktól; akinek az adóigazolványa valamilyen módon megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították vagy elveszett; aki először fog adóköteles jövedelmet szerezni, költségvetési támogatást igényelni; aki gyermekének hivatalból megképzett adóazonosító jel igazolására szolgáló adóigazolvány kiállítását kéri a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény alapján; aki adószámmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik, és levelezési címet jelent be; aki vámazonosító számot igényel; aki vámazonosító szám kérelmezéséhez kapcsolódó adatok megváltozását jelenti be.
Segítség e-ügyintézéshez
Állandó meghatalmazott, megbízott bejelentése (EGYKE adatlap) - tájékoztatás
Bejelentés, változásbejelentés, egyéb – adatlapok átvétele
Egészségügyi szolgáltatási járulék – 'T1011U adatlap átvétele (a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentésére szolgáló bejelentő lap)
Személyi jövedelemadó (szja) – tájékoztatás - A személyi jövedelemadó a magánszemélyek jövedelmére kivetett adó. Az adó alapja a magánszemély összes jövedelme, többek között a munkáltatótól kapott fizetés, kamat, osztalék, ingó- és ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel ill. egyéb önálló jövedelem (pl. egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, ingatlan bérbeadó esetében).
Járulék – tájékoztatás
Pénztárgépügyek – tájékoztatás
Különös hatásköri adózók adóügyei – ügyintézés
Adószámla – tájékoztatás, egyeztetés - A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott adószámláról többféleképpen tájékozódhatunk, pl. elektronikusan, az Ügyfélportálon lekérdezhető adószámlával, illetve a NAV által küldött adószámla- és késedelmipótlék-értesítővel is találkozhatunk. Az adószámla mutathat aktuális tartozást vagy túlfizetést is.
VPID-/EORI-szám - ügyintézés
Csekk kiadása - Csekket azok igényelhetnek, akik fizetési kötelezettségüket így is teljesíthetik, tehát a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett természetes és nem természetes személyek.
Külföldi adóhatósági nyomtatványok – igazolás kiadása
Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) – tájékoztatás - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közhiteles nyilvántartást vezet a köztartozás nélküli adózókról. Ez a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA). Számos előnye van annak, ha egy adózó szerepel ebben az adatbázisban: ez igazolja az adózó megbízhatóságát, gyorsíthatja az ügyintézést, kiválthat egyes igazolásokat.
Bevallások – segítség hibás bevallások javításához
Bevallások – hibás szja-bevallás javítása
Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) – tájékoztatás - A katát választhatja egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és ügyvédi iroda.
Adószám, közösségi adószám – adatbejelentő, változásbejelentő lapok átvétele
Gépjárműadó – tájékoztatás - Gépjárműadót kell fizetni a belföldi forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után. Nem kell gépjárműadót fizetni a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű, a munkagép, a CD és az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű után.
Illeték – tájékoztatás - Az illeték egy olyan speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás megteremtése.

Általános nyitvatartás munkaszüneti napok
Hétfő08:30–18:00
Kedd08:30–12:00
Szerda08:30–18:00
Csütörtök08:30–12:00
Péntek08:30–11:30
Szombat
Vasárnap

Telefonszám: 1818 Honlap: nav.hu

Térkép

A NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):Kapcsolat Adatvédelem