NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda - NAV Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága - Zirci ügyfélszolgálati hely

Cím: 8420 Zirc, Petőfi S. utca 4.  (térkép, utcanézet lejjebb)


Szolgáltatások
Adóazonosító jel – adatlapok átvétele ('T34) - Az adatlapot annak a természetes személynek kell kiállítania: aki még nem kapta meg az adóigazolványát; akinek az adóigazolványán szereplő adatai eltérnek a személyi igazolványában szereplő adatoktól; akinek az adóigazolványa valamilyen módon megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították vagy elveszett; aki először fog adóköteles jövedelmet szerezni, költségvetési támogatást igényelni; aki gyermekének hivatalból megképzett adóazonosító jel igazolására szolgáló adóigazolvány kiállítását kéri a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény alapján; aki adószámmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik, és levelezési címet jelent be; aki vámazonosító számot igényel; aki vámazonosító szám kérelmezéséhez kapcsolódó adatok megváltozását jelenti be.
Bankkártyás fizetés
1+1 % – tájékoztatás, rendelkezőnyilatkozatok átvétele - Minden adófizetőnek lehetősége van arra, hogy évente az adójából 1+1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett javára juttasson. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkezőnyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is rendelkezhetnek, ha ezekből a tevékenységekből vagy más jogcímen az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereznek.
Törzsadatok - kivonat kiadása
VPID-/EORI-szám - ügyintézés
Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) – tájékoztatás
Bevallás – bevallások átvétele
Információs füzetek, tájékoztatók, ingyenes nyomtatványok (adatlapok, bevallások, egyéb) kiadása
Adószám, közösségi adószám – adatbejelentő, változásbejelentő lapok átvétele
A NAV internetes oldalán közérdekű bejelentést is be lehet nyújtani. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Bevallások – hibás szja-bevallás javítása
Állandó meghatalmazott, megbízott bejelentése (EGYKE adatlap) - tájékoztatás
Eljárásjogi kérdések – tájékoztatás
Fizetési könnyítési kérelem – tájékoztatás, kérelem átvétele - Azok az adózók kaphatnak fizetési kedvezményt, akik fizetési kötelezettségeiket – a NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások – valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni. Fizetési kedvezményt fizetési kötelezettség halasztására, részletfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, lehet kérni. A fizetési kedvezmények elbírálásakor annak van jelentősége, hogy a konkrét esetben a méltányosság törvényi feltételei fennállnak-e vagy sem.
Személyi jövedelemadó (szja) – tájékoztatás
Online Számla rendszer – tájékoztatás
Ügyfél-azonosító szám telefonos ügyintézéshez (TEL-adatlap) - ügyintézés
Adószámla – kivonat kiadása
Beadványok átvétele
Eljárásiilleték-köteles irat bemutatása illetékkiszabásra – igazolás kiadása a bemutatás tényéről
Csekk kiadása - Csekket azok igényelhetnek, akik fizetési kötelezettségüket így is teljesíthetik, tehát a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett természetes és nem természetes személyek.
Bejelentés, változásbejelentés, egyéb – adatlapok átvétele
Ügyfélkapu - ügyintézés
Segítség e-ügyintézéshez
Végrehajtási ügyek - tájékoztatás
Adószámla – tájékoztatás, egyeztetés
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás – tájékoztatás
Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) – tájékoztatás
Közösségi adószám – érvényességre vonatkozó kérelem átvétele
Illetőségigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Egészségügyi szolgáltatási járulék – 'T1011U adatlap átvétele
Járulék – tájékoztatás
Illeték – tájékoztatás
Külföldi adóhatósági nyomtatványok – igazolás kiadása
Adókártya, adóazonosító jel – ügyintézés
Jövedelemigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Munkaerőpiacra lépők kedvezménye – tájékoztatás
Működő adóalanyi státusz igazolása – igazolás kiadása fészekrakó programhoz, áfa-visszaigényléshez, lakáscélú állami támogatásokhoz
Adóigazolás (kivéve álláskeresési járadék) – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézés - Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult – a kockázatközösség elve alapján – egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni. Egészségügyi szolgáltatási járulékot csak annak kell fizetnie, aki semmilyen más jogcímen nem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra.
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásba vétel – ügyintézés

Általános nyitvatartás munkaszüneti napok
Hétfő
Kedd
Szerda08:00–12:00 és 13:00–15:00
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Térkép

A NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):
 Kapcsolat Adatvédelem