NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda - NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága - Balmazújvárosi ügyfélszolgálat

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.  (térkép, utcanézet lejjebb)


Szolgáltatások
Internetes számítógép adóügyek intézéséhez
A NAV telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerét a +36 (80) 20-21-22 telefonszámon lehet hívni munkanapokon. Használatához ügyfélazonosító szám szükséges, amelyet előzetes regisztráció után lehet megkapni (TEL adatlap kitöltése és beküldése). Külföldről a +36-1-441-9600 számot lehet hívni.
Járulék – tájékoztatás
Pénztárgépügyek – tájékoztatás
Bevallások – másolat kiadása
Bevallások – hibás szja-bevallás javítása
Társasági adó és osztalékadó (tao) – tájékoztatás
A NAV internetes oldalán közérdekű bejelentést is be lehet nyújtani. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Bevallások – tájékoztatás
Adószámla – kivonat kiadása
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásba vétel – ügyintézés
1+1 % – tájékoztatás, rendelkezőnyilatkozatok átvétele - Minden adófizetőnek lehetősége van arra, hogy évente az adójából 1+1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett javára juttasson. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkezőnyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is rendelkezhetnek, ha ezekből a tevékenységekből vagy más jogcímen az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereznek.
Fizetési könnyítési kérelem – tájékoztatás, kérelem átvétele - Azok az adózók kaphatnak fizetési kedvezményt, akik fizetési kötelezettségeiket – a NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások – valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni. Fizetési kedvezményt fizetési kötelezettség halasztására, részletfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, lehet kérni. A fizetési kedvezmények elbírálásakor annak van jelentősége, hogy a konkrét esetben a méltányosság törvényi feltételei fennállnak-e vagy sem.
Működő adóalanyi státusz igazolása – igazolás kiadása fészekrakó programhoz, áfa-visszaigényléshez, lakáscélú állami támogatásokhoz
Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) – tájékoztatás - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közhiteles nyilvántartást vezet a köztartozás nélküli adózókról. Ez a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA). Számos előnye van annak, ha egy adózó szerepel ebben az adatbázisban: ez igazolja az adózó megbízhatóságát, gyorsíthatja az ügyintézést, kiválthat egyes igazolásokat.
Gépjárműadó – tájékoztatás - Gépjárműadót kell fizetni a belföldi forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után. Nem kell gépjárműadót fizetni a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű, a munkagép, a CD és az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű után.
Bankkártyás fizetésre van lehetőség
Adószám, közösségi adószám – adatbejelentő, változásbejelentő lapok átvétele
Bejelentés, változásbejelentés, egyéb – adatlapok átvétele
Álláskeresési járadék – igazolás a járadék megállapításához
Munkaerőpiacra lépők kedvezménye – tájékoztatás
Bevallások – segítség hibás bevallások javításához
Ügyfél-azonosító szám telefonos ügyintézéshez (TEL-adatlap) - ügyintézés
Jövedelemigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Végrehajtási ügyek - tájékoztatás
Állandó meghatalmazott, megbízott bejelentése (EGYKE adatlap) - tájékoztatás
Ügyfélkapu - ügyintézés - Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, mely biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ügyfélkaput bármely természetes személy létesíthet, állampolgárságtól függetlenül.
Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) – tájékoztatás - A katát választhatja egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és ügyvédi iroda.
Segítség e-ügyintézéshez
Személyi jövedelemadó (szja) – tájékoztatás - A személyi jövedelemadó a magánszemélyek jövedelmére kivetett adó. Az adó alapja a magánszemély összes jövedelme, többek között a munkáltatótól kapott fizetés, kamat, osztalék, ingó- és ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel ill. egyéb önálló jövedelem (pl. egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, ingatlan bérbeadó esetében).
Adóigazolás (kivéve álláskeresési járadék) – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Mentor Program – tájékoztatás
Eljárásiilleték-köteles irat bemutatása illetékkiszabásra – igazolás kiadása a bemutatás tényéről
Beadványok átvétele
Egészségügyi szolgáltatási járulék – 'T1011U adatlap átvétele (a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentésére szolgáló bejelentő lap)
Eljárásjogi kérdések – tájékoztatás
Csekk kiadása - Csekket azok igényelhetnek, akik fizetési kötelezettségüket így is teljesíthetik, tehát a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett természetes és nem természetes személyek.
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás – tájékoztatás
Külföldi adóhatósági nyomtatványok – igazolás kiadása
Közösségi adószám – érvényességre vonatkozó kérelem átvétele
Illeték – tájékoztatás - Az illeték egy olyan speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás megteremtése.
Illetőségigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Bevallás – bevallások átvétele - Az adóbevallás az adóköteles személynek (adóalanynak) adózás alá eső vagyonáról, jövedelméről az adóhivatalnak beadott hivatalos, írásbeli nyilatkozata, amelyet alapul vesznek az adókivetéskor.
Általános forgalmi adó (áfa) – tájékoztatás
Online Számla rendszer – tájékoztatás
Információs füzetek, tájékoztatók, ingyenes nyomtatványok (adatlapok, bevallások, egyéb) kiadása
Törzsadatok - kivonat kiadása
Adószámla – tájékoztatás, egyeztetés - A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott adószámláról többféleképpen tájékozódhatunk, pl. elektronikusan, az Ügyfélportálon lekérdezhető adószámlával, illetve a NAV által küldött adószámla- és késedelmipótlék-értesítővel is találkozhatunk. Az adószámla mutathat aktuális tartozást vagy túlfizetést is.

Általános nyitvatartás munkaszüneti napok
Hétfő08:00–12:00 és 13:00–16:00
KeddZárva
Szerda08:00–12:00 és 13:00–16:00
Csütörtök08:00–12:00
Péntek08:00–12:00
Szombat
Vasárnap

Telefonszám: 1818 Honlap: nav.hu

Utcanézet

Az utcanézeten az úton megjelenő nyilakra kattintva mozoghat. A nézőpontot a képet húzva forgathatja. Ha az utcanézet nem jelenik meg, akkor erről a helyről nem áll rendelkezésre utcai fotó. a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges.

Térkép

A NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):Kapcsolat Adatvédelem