NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda - NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága - Hajdúböszörményi kormányablakban működő NAV-ablak

Cím: 4220 Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1.  (térkép, utcanézet lejjebb)


Szolgáltatások
A NAV telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerét a +36 (80) 20-21-22 telefonszámon lehet hívni munkanapokon. Használatához ügyfélazonosító szám szükséges, amelyet előzetes regisztráció után lehet megkapni (TEL adatlap kitöltése és beküldése). Külföldről a +36-1-441-9600 számot lehet hívni.
A Kormányzati Ügyfélvonal a nap 24 órájában hívható Magyarországról a 1818, külföldről a +36 (1) 550-1858 számon.
A NAV internetes oldalán közérdekű bejelentést is be lehet nyújtani. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
1+1 % – tájékoztatás, rendelkezőnyilatkozatok átvétele - Minden adófizetőnek lehetősége van arra, hogy évente az adójából 1+1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett javára juttasson. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkezőnyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is rendelkezhetnek, ha ezekből a tevékenységekből vagy más jogcímen az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereznek.
Adóazonosító jel – adatlapok átvétele ('T34) - Az adatlapot annak a természetes személynek kell kiállítania: aki még nem kapta meg az adóigazolványát; akinek az adóigazolványán szereplő adatai eltérnek a személyi igazolványában szereplő adatoktól; akinek az adóigazolványa valamilyen módon megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították vagy elveszett; aki először fog adóköteles jövedelmet szerezni, költségvetési támogatást igényelni; aki gyermekének hivatalból megképzett adóazonosító jel igazolására szolgáló adóigazolvány kiállítását kéri a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény alapján; aki adószámmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik, és levelezési címet jelent be; aki vámazonosító számot igényel; aki vámazonosító szám kérelmezéséhez kapcsolódó adatok megváltozását jelenti be.
Adóigazolás (kivéve álláskeresési járadék) – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Adókártya, adóazonosító jel – ügyintézés
Adószám, közösségi adószám – adatbejelentő, változásbejelentő lapok átvétele
Adószámla – kivonat kiadása
Adószámla – tájékoztatás, egyeztetés - A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott adószámláról többféleképpen tájékozódhatunk, pl. elektronikusan, az Ügyfélportálon lekérdezhető adószámlával, illetve a NAV által küldött adószámla- és késedelmipótlék-értesítővel is találkozhatunk. Az adószámla mutathat aktuális tartozást vagy túlfizetést is.
Állandó meghatalmazott, megbízott bejelentése (EGYKE adatlap) - tájékoztatás
Álláskeresési járadék – igazolás a járadék megállapításához
Általános forgalmi adó (áfa) – tájékoztatás
Bankkártyás fizetésre van lehetőség
Beadványok átvétele
Bejelentés, változásbejelentés, egyéb – adatlapok átvétele
Bevallás – bevallások átvétele - Az adóbevallás az adóköteles személynek (adóalanynak) adózás alá eső vagyonáról, jövedelméről az adóhivatalnak beadott hivatalos, írásbeli nyilatkozata, amelyet alapul vesznek az adókivetéskor.
Bevallások – hibás szja-bevallás javítása
Bevallások – másolat kiadása
Bevallások – segítség hibás bevallások javításához
Bevallások – tájékoztatás
Csekk kiadása - Csekket azok igényelhetnek, akik fizetési kötelezettségüket így is teljesíthetik, tehát a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett természetes és nem természetes személyek.
Egészségügyi szolgáltatási járulék – 'T1011U adatlap átvétele (a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentésére szolgáló bejelentő lap)
Egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézés - Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult – a kockázatközösség elve alapján – egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni. Egészségügyi szolgáltatási járulékot csak annak kell fizetnie, aki semmilyen más jogcímen nem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra.
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás – tájékoztatás
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásba vétel – ügyintézés
Eljárásiilleték-köteles irat bemutatása illetékkiszabásra – igazolás kiadása a bemutatás tényéről
Eljárásjogi kérdések – tájékoztatás
Fizetési könnyítési kérelem – tájékoztatás, kérelem átvétele - Azok az adózók kaphatnak fizetési kedvezményt, akik fizetési kötelezettségeiket – a NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások – valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni. Fizetési kedvezményt fizetési kötelezettség halasztására, részletfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, lehet kérni. A fizetési kedvezmények elbírálásakor annak van jelentősége, hogy a konkrét esetben a méltányosság törvényi feltételei fennállnak-e vagy sem.
Gépjárműadó – tájékoztatás - Gépjárműadót kell fizetni a belföldi forgalomban lévő, magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű és a pótkocsi után. Nem kell gépjárműadót fizetni a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű, a munkagép, a CD és az OT betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű után.
Illeték – tájékoztatás - Az illeték egy olyan speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás megteremtése.
Illetőségigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Információs füzetek, tájékoztatók, ingyenes nyomtatványok (adatlapok, bevallások, egyéb) kiadása
Járulék – tájékoztatás
Jövedelemigazolás – ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) – tájékoztatás - A katát választhatja egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és ügyvédi iroda.
Közösségi adószám – érvényességre vonatkozó kérelem átvétele
Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) – tájékoztatás - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közhiteles nyilvántartást vezet a köztartozás nélküli adózókról. Ez a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA). Számos előnye van annak, ha egy adózó szerepel ebben az adatbázisban: ez igazolja az adózó megbízhatóságát, gyorsíthatja az ügyintézést, kiválthat egyes igazolásokat.
Külföldi adóhatósági nyomtatványok – igazolás kiadása
Mentor Program – tájékoztatás
Munkaerőpiacra lépők kedvezménye – tájékoztatás
Működő adóalanyi státusz igazolása – igazolás kiadása fészekrakó programhoz, áfa-visszaigényléshez, lakáscélú állami támogatásokhoz
Online Számla rendszer – tájékoztatás
Pénztárgépügyek – tájékoztatás
Segítség e-ügyintézéshez
Személyi jövedelemadó (szja) – tájékoztatás - A személyi jövedelemadó a magánszemélyek jövedelmére kivetett adó. Az adó alapja a magánszemély összes jövedelme, többek között a munkáltatótól kapott fizetés, kamat, osztalék, ingó- és ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel ill. egyéb önálló jövedelem (pl. egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, ingatlan bérbeadó esetében).
Társasági adó és osztalékadó (tao) – tájékoztatás
Törzsadatok - kivonat kiadása
Ügyfél-azonosító szám telefonos ügyintézéshez (TEL-adatlap) - ügyintézés
Ügyfélkapu - ügyintézés - Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, mely biztosítja a felhasználók számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ügyfélkaput bármely természetes személy létesíthet, állampolgárságtól függetlenül.
Végrehajtási ügyek - tájékoztatás
VPID-/EORI-szám - ügyintézés

Általános nyitvatartás munkaszüneti napok
Hétfő08:00–12:00 és 13:00–16:00
Kedd
Szerda08:00–12:00 és 13:00–16:00
Csütörtök08:00–12:00
Péntek08:00–12:00
Szombat
Vasárnap

Bankkártyás fizetésvan
Telefonszám1818 (külföldről: +36 (1) 550-1858)
Telefonszám+36 (80) 20-21-22 (telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer)
Honlapnav.hu
Utcanézet

Az utcanézeten az úton megjelenő nyilakra kattintva mozoghat. A nézőpontot a képet húzva forgathatja. Ha az utcanézet nem jelenik meg, akkor erről a helyről nem áll rendelkezésre utcai fotó. a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges.

Térkép

A NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):Kapcsolat Adatvédelem