Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea

Cím: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 33.  (térkép lent)


Szolgáltatások
közjegyzői okirat készítés (adásvételi, bérleti és egyéb szerződések, tartozás-elismerés)
tanácsadás közjegyzői
előzetes bizonyítás elrendelése
ügyintézés közjegyzői,teljeskörű
fizetési meghagyás kibocsátása
másolat hitelesítés
egyezségi kísérletre történő idézés
aláírási címpéldány készítés
tulajdoni lapmásolat, cégkivonat hitelesítése
igazságügyi szakértő kirendelése
társasági szerződés készítés
névaláírás-hitelesítés
zálogjog, HBNY- bejegyzés, módosítás
végrendelet készítés, végrendeletek letétbe vétele, Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való feltöltése
tanúsítvány készítés
Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések készítése, nyilvántartásba vétele
élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele

Telefon: 46/200-140, 46/200-290

Térkép

A közjegyző helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):
 Kapcsolat Adatvédelem