Boros ügyvédi iroda

Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2  (térkép, utcanézet lejjebb)

Ingatlan ügyletek (adásvételi-, ajándékozási-, tartási-, stb. szerződések) lebonyolítása; tulajdoni lapok beszerzése a Takarnet ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási program segítségével; gazdasági társaságok (betéti-, korlátolt felelõsségű-, stb. társaságok) alapítása és társasági szerzõdéseinek módosítása; székhely-szolgáltatás cégeknek; társasháztulajdont- és közhasznú szervezeteket (pl.: alapítványokat, egyesületeket) alapító okiratok, valamint belső szabályzatok (pl.: szervezeti-és mûködési szabályzatok) készítése; egyéb szerződések és okiratok (pl. végrendeletek) készítése; jogi tanácsadás; kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése; jogi képviselet bíróságok és más hatóságok elõtt. Pénzügyi tanácsadás; adóoptimalizálás vállalkozásoknak. Hagyatéktervezés - hagyatékoptimalizálás. Kapcsolat, további információk: http://www.borosugyvediiroda.hu

Térkép

Az ügyvéd, jogász, ügyvédi iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):
Munkaszüneti napok 2024-ben
Kapcsolat Adatvédelem