Dr Pataky Csaba és Dr Pataky Tibor ügyvédek

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Árnyas u. 4.  (térkép, utcanézet lejjebb)


Szolgáltatások
Nemzetközi vonatkozási ügyek intézése, akár német vagy angol nyelven is.
Társasági jogi ügyek intézése, különösképpen gazdálkodó szervezetek tartós képviselete, valamint gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) és egyéb gazdálkodó szervezetek alapítása, valamint társasági szerződésének, létesítő okiratának módosítása.
Követelésérvényesítés. Fizetési meghagyásos eljárásban, illetve európai fizetési meghagyásos eljárásban jogi képviselet ellátása.
Baleseti és egyéb kártérítési ügyek intézése, peren kívüli és peres eljárásban a jogosultak képviseletének biztosítása, külföldi biztosítókkal baleseti kártérítési ügyek intézése.
Biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyek intézése.
Büntetőügyekben, különösen közlekedési büntetőügyekben, mind a nyomozati, mind a bírósági szakban védelem ellátása.
Családi jogi ügyek intézése, házassági bontóperekben és vagyoni perekben képviseletek ellátása.
Szabálysértési és közigazgatási bírság kiszabására irányuló ügyekben ügyfelek érdekének érvényre juttatása.
Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek (adásvételi, ajándékozási, bérleti, haszonbérleti, tartási, öröklési, házassági vagyonjogi szerződések, végrendeletek készítése stb.), beleértve termőfölddel kapcsolatos ügyeket is.
Büntetőügyekben sértetti képviselet ellátása.
Okiratszerkesztés magyar, angol és német nyelven.Kapcsolat, további információk: http://www.drpataky.hu

Térkép

Az ügyvéd, jogász, ügyvédi iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):
 Kapcsolat Adatvédelem