Dr. Hock Ügyvédi Iroda

Cím: Ajka Tűzoltó utca 6 I/3  (térkép lent)

Ingatlanügyek Adásvételi szerződés Ajándékozási szerződés Tartási szerződés Telekhatárrendezési szerződés Öröklési szerződés Online földhivatali információs TAKARNET rendszer által, lehetőségünk van azonnal hozzáférni az országos ingatlan- nyilvántartás adataihoz. Gazdasági társaságok, cégjog Cégalapítás Társasági szerződés módosítás Üzletrész átruházási szerződés Társaság szétválása, egyesülése, végelszámolási, felszámolási eljárás lefolytatása, csődeljárás lebonyolítása Non profit szervezetek Egyesületek, Alapítványok alapítása, módosítása Munkajog Munkaszerződések Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése Munkajogi kérdések, problémák Munkaügyi perek Peres eljárások Tulajdoni perek Házasság felbontása, vagyonmegosztás Szerződés hatálytalansága Kártérítés Közigazgatási perek Peren kívüli eljárások Hitelezői igények, tulajdonosi képviselet Követelések érvényesítése; fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás eljárás, bírósági átutalási végzés iránti kérelem Kapcsolat, további információk: http://drhockugyved.hu

Térkép

Az ügyvéd, jogász, ügyvédi iroda helye térképen (a megjelenített hely egyes esetekben csak hozzávetőleges):
Munkaszüneti napok 2023-ban
Kapcsolat Adatvédelem